Ganesh Yadav

Author's posts

Zindagi Ek Khel Hai

Na Harna Jaruri Hai,
Na Jitna Jaruri Hai,
Ye Zindagi Ek Khel Hai,
Khelna Jaruri Hai…!

Avadtya Vyaktipasun Dur Jane Kathin Aste

Jya Vyakti Sobat Aapli
“Aayushyabhar”
Rahnyachi “Ichha” Aste,
Tya Vyakti Pasun,
Dur Jaane Khup Kathin Aste…

Paise Nahit Mhanun

Paise Nahit Mhanun,
Shala Sodlele Khup Aahet Pan,
Paise Nahit Mhanun Daaru Sodlela,
Ekahi Manus Ya Jagat Nahi…

Raag Ha Yogya Veli Aalach Pahije

Raag Ha Mansacha Kitihi Motha Shatru Asla Tari,
To Yogya Veli Aalach Pahije,
Nahitar Lok Raag Na Aalyacha Fayda Ghetat…

Sahan Karayachi Himmat Theva

Thech Tar Lagtach Rahil,
Ti Sahan Karayachi Himmat Theva,
Kathin Prasangat Saath Denarya Maansanchi Kimmat Theva…